Skip to content Skip to footer

Mentorprogramm

Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab harrastusteatrite valdkonna mentorite programmi koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskusega.

Rahvakultuuri mentorprogramm (edaspidi „mentorprogramm“) on loodud rahvakultuuri eri valdkondade elujõulisuse tagamiseks läbi õpetajate õpetamise.

 

Harrastusteatrite mentorprogrammi eesmärk:

  • Teatrikunsti traditsiooni hoidmine, säilitamine ja levitamine läbi eestikeelse, muukeelse ja murdekeelse teatri.
  • Harrastajate teatrikunstialaste oskuste ja võimete arendamine eesmärgiga tõsta harrastusteatrite kunstilist taset ning teatrikunsti sotsiaalse funktsiooni tõhustamine, rikastades seeläbi paikkonna elukvaliteeti.

Maakonna, Tallinna ja Tartu rahvakultuuri spetsialist ja/või Eestis tegutsev harrastusteater ja/või maakonnas tegutsev kultuuriasutus esitab Eesti Harrastusteatrite Liidule vormikohase MENTORPROGRAMMI TELLIMISLEHE.

 

Mentorkoolitust saab tellida alates käesoleva aasta märtsist.

Palume mentorprogrammi tellimislehe saata aadressile: harrastusteatriteliit@gmail.com
Palume märkida millist programmi soovitakse tellida.
Mentorprogrammi koolitust tellides ootame ettepanekuid, keda oodatakse mentoriks.

 

Harrastusteatrite mentor
Mentor omab erialast kõrgharidust ja/või on läbinud erialase täiendkoolituse.
Mentoriks võib olla erialaste kogemustega kutselise teatri või harrastusteatri valdkonnas tegutsev:

  • lavastaja;
  • näitleja;
  • tantsija;
  • koreograaf;
  • kunstnik (stsenograafia, valgustus, heli, butafooria);
  • muusikaline kujundaja;
  • kutselise teatri tehniline töötaja või vastavate erialaste kogemustega töötaja.

Arvestades mentori töö intensiivsust, ning kaasatud inimeste vastuvõtuvõimet, on ühe päeva optimaalseks arvestuslikuks mahuks 5 tundi. Vajadusel lisanduvad individuaalse töö tunnid.
Eesti Harrastusteatrite Liit hindab taotluse sisu ning koolitusega seotud isikute (harrastusteatrite lavastajad, näitlejad, kunstnikud, teatrijuhid) koosseisu ning lähetab mentori tellimust täitma.

Pärast koolitust annavad nii koolituse läbiviija kui osalejad koolituse kohta tagasisidet.
Mentorikoolituse läbinud lavastaja / kooliteatri juhendaja / õpetaja võib soovi korral saada EHList vastava tunnistuse.

Eesti Harrastusteatrite Liidu poolt koordineerib mentorprogrammi toimumist Kristiina Oomer (oomer.kristiina@gmail.com; 56 666392).

 

Harrastusteatrite mentorkoolituste programmid 2018-2023:

I PROGRAMM Näitlejakoolitus

Näitlejakoolitust pakume igale maakonnale ning Tallinna ja Tartu linnale. Kokku 17 koolitust.
Koolituse kestus võib olla: 3 päeva a’ 5 tundi. Grupi suurus 20 inimest.

Maakonnaülese grupi moodustamisel palume arvestada igale maakonnateatrile 2 kohta. Maakonnateatril on võimalik taotleda osavõtjate arvu suurendamist juhul kui mõni teater loobub oma kohtadest.

 

II PROGRAMM Lavastaja koolitus

Lavastajakoolitust pakkume igale maakonnale ning Tallinna ja Tartu linnale. Kokku 17 koolitust.

Igast maakonnast, Tallinnast ja Tartust valitakse üks põhilavastaja, kelle lavastustegevuse põhjal toimub koolitus. Koolituses osaleb ka selle lavastaja harrastusteater. Koolitusele oodatakse vastavalt kokkuleppele teisi lavastajaid antud maakonnast ja/või linnast, kes osalevad koolitusel vaatlejatena.

Sisu:

1 etapp – töö materjaliga
2 etapp – töö näitlejaga  (teksti analüüs)
3 etapp – töö näitlejaga
4 etapp – lavastuse viimistlus

Koolituse kestus võib olla kuni 4 päeva a’ 5 tundi. Grupi suurus: vastavalt valitud harrastusteatri näitlejad + lavastaja + lavastajad/vaatlejad.

Mentor ei lavasta ega tee lavastaja eest tööd ära, vaid annab lavastajale nõu.


Lavastajakoolituses saab eraldi tellida lavastuste tehnilise teostuse koolituse:

1. koolitus
Sisu: Valgus, video.
Kestus kuni 3 päeva a’ 5  tundi. Grupi suurus: 20 inimest üle Eesti.

2. koolitus
Sisu: Lavakujundus, butafooria, kostüüm, grimm.
Kestus kuni 3 päeva a’ 5 tundi. Grupi suurus: 20 inimest üle Eesti.

3. koolitus
Sisu: Helikujundus.
Kestus kuni 3 päeva a’ 5 tundi. Grupi suurus: 20 inimest üle Eesti.