Skip to content Skip to footer

Lühilavastuste festival Loomelend

Jälgides Külateatrite festivali ja Riigifestivali arengut oli näha, et paljud Eestis tegutsevad harrastusteatrid tundsid puudust eelkõige lavastaja käest. Lühilavastuse loomine annab aga lihtsa võimaluse uutele inimestele lavastamist proovida – 15 minutit on minimaalne aeg, mille jooksul on võimalik lavastaja kontseptsioon välja töötada ja näitlejate abil vaatajani tuua. Harrastusteatri valdkond otsib pidevalt uusi tegijaid ja loodame, et selline formaat annab ka noorematele lavastajatele võimaluse kätt proovida. Lisaks on oma väärtus ka omakirjutatud tekstidel, sest need on olulised Eesti omadramaturgia arengule. Eesti harrastusteatrite tegijate hulgast on tänaseks välja kasvanud dramaturgid Janno Puusepp ja Airé Pajur, kelle loomingut on väga hästi hakatud üle Eesti lavastama. Ka Marje Mürk lavastab ja kirjutab Krabi Külateatrile (Võrumaal) väga teravaid ja vaimukaid tekste. Lisaks on paljud harrastusteatrid hakanud pöörama oma tähelepanu rohkem paikkondlikele väärtustele (erinevad kultuuriasutused – mõisad, rahvaülikoolid, koolid; kohalikud inimesed jne). Ka selliste lavastuste/lugude aluseks on olnud omalooming.

14. oktoobril 2017 toimus Elva LendTeatris Eesti esimene lühilavastuste festival. Idee lühilavastuste festivali korraldamiseks sai LendTeater Fääri Saartel just sellisel festivalil osaledes. Fääri Saared ja Island on sellises formaadis festivale korraldanud juba aastaid.

Lühilavastuste festivalile oodatakse lavastusi, mis vastavad üldjoontes järgmistele reeglitele (aastate lõikes võivad tingimused muutuda):

  • pikkus on max 15 minutit
  • etendus ei vaja erilist ettevalmistust
  • lavastuse tekst on omalooming