Skip to content Skip to footer

Etluskonkursi juhend

EESTI ÕPILASETLEJATE RIIGIKONKURSI JUHEND
Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on aastast 1991 korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

EESMÄRK
Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest.

AEG JA KOHT
Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 17. veebruaril 2023. aastal Kuressaares Saaremaal.

KORRALDAJAD
Merle Rekaya, Saaremaa Gümnaasium
Eesti Harrastusteatrite Liit

OSAVÕTJAD
Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
4.–6. klasside õpilasetlejad
7.–9. klasside õpilasetlejad
10.–12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED
Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala eesti keeles. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.
4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.
7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 6 minutit.
10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.
Igast maakonnast oodatakse igas vanuseastmes üht õpilasetlejat ning Tallinnast ja Tartust oodatakse igas vanuseastmes kuni kolme õpilasetlejat (erandite suhtes tuleb kokku leppida konkursi korraldajaga). Soovitav tulla koos juhendajaga.

HINDAMINE
Konkursil esinejaid hindab žürii. Iga vanuserühma paremaid etlejaid tunnustatakse järgnevalt: grand prix, kolm laureaaditiitlit ja žürii äranägemisel eripreemiad. Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada. Välja antakse ka publikupreemia. Žürii moodustab Eesti Harrastusteatrite Liit koostöös korraldajaga. Pärast konkursi lõppu toimub juhendajate arutelu žüriiga.

REGISTREERIMINE
Osalemiseks registreeruda hiljemalt 10. veebruariks 2023. aastal:
https://forms.gle/Xx9Pe3DJjc1msnZH7
NB! Registreerimisvorm küsib lisaks muule infole osaleja ja arve saaja isikukoodi, e-posti aadressi või asutuse registrinumbrit ja aadressi.

Konkursi info:
Merle Rekaya merle.rekaya@gmail.com
Kristiina Oomer oomer.kristiina@gmail.com
Korraldustoimkond tagab osalejate toitlustuse (üks söögikord ja 2 kohvipausi), kehtestades selleks osalustasu 15 eurot kohapeal osaleva inimese kohta. Osalemistasu palume üle kanda hiljemalt 16. veebruariks 2023. a arvete alusel. Info arve jaoks tuleb kirja panna registreerimislehel.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.
Konkursi lõppvooru lõplik ajakava saadetakse kõigile osalejaile 15. veebruaril 2023.
Konkursi algusaeg 17. veebruaril kell 12.00, lõpetamine samal õhtul.

FINANTSEERIMINE
Korralduskuludest ei maksta etlejate ega juhendajate transpordikulusid festivalipaika ja tagasi.
Festivali korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.