Skip to content Skip to footer

Toetusprogramm 2019-2021

 

Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutasid välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte.
Toetusprogrammi statuut on leitav siit: Toetusprogrammi 2021. aasta statuut
Tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Eesti Harrastusteatrite Liidu ja Eesti Huvikoolide Liidu koosoleku protokoll nr 1/2021

Veebikoosolek Zoomi keskkonnas, 22. aprill 2021
Koosolekul osalejad: Siiri Laid, Katariina Järve, Priit Põldma, Andres Kask ja Karl Kirt
Koosoleku protokollija: Kristiina Oomer
Koosoleku kestus: 10.00 kuni 12.00

 

Päevakord:

Päevakorrapunkt 1
Esitatud taotluste läbivaatamine ja noortele suunatud teatrivaldkonna projektide toetusprogrammi 2021 vahendite jagamine.
Toetusprogrammi 2021 jaotuseks laekus Eesti Harrastusteatrite Liidule kokku 16 taotlust, taotluste eelarved kogusummas 143 906,85 eurot, toetusprogrammi vahenditest taotleti kogusummas 34 618,46 eurot.

1. ILIEH MTÜ Kooliteatrite juhendajate koolitusprogramm kogu eelarve 8 537,50 eurot taotletav summa 1 800,00 eurot.
2. Evestuudio MTÜ NOORTE NOTAFE 2021 kogu eelarve 22 006,00 eurot taotletav summa 3 000,00 eurot.
3. Linnaaluste küla perenaiste selts Kooliteatrite suvekool Raplamaal kogu eelarve 19 930,00 taotletav summa 2 060,00 eurot.
4. Häädemeeste Vallavalitsus, Tahkuranna Avatud Noortekeskus Teeme Teatrit Teistmoodi kogu eelarve 3 759,00 taotletav summa 2 187,00 eurot.
5. Rakvere Vallavalitsus Rakvere valla noorte suvekool kogu eelarve 680 eurot taotletav summa 476 eurot.
6. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus “Teater noortelt lastele” kogu eelarve 8 000,00 taotletav summa 3 000,00 eurot.
7. Tallinna Nõmme huvikool Noorte omaloomingu teatrifestival – NOT kogu eelarve 3 028,00 eurot taotletav summa 1 528,00 eurot.
8. Holstre Kool Telelavastus ja esinemine lastenäidendiga: „Väike nõid“ kogu eelarve 1 181,70 taotletav summa 817,46 eurot.
9. Mittetulundusühing Tähetund Üleriigilise 26.kooliteatrite suvekooli korraldamine 10.-15.juuli 2021. a. kogu eelarve 18 100,00 eurot taotletav summa 3 000,00 eurot.
10. Mittetulundusühing Tähetund Betti Alverile pühendatud 29. luulepäevad Tähetund kogu eelarve 17 986,00 eurot taotletav summa 3 000,00 eurot.
11. MTÜ JulgusElada Teatri suvekool noortele vanuses 14-17 kogu eelarve 6 656,65 eurot taotletav summa 1 300,00 eurot.
12. MTÜ TP Laulukool Muusikafilm „TÄHESÄRA” kogu eelarve 5 292,00 eurot taotletav summa 2 850,00 eurot.
13. MTÜ Eesti Noorte Muusikaliteater Litsentsimuusikali „High School Musical“ etendamine kogu eelarve 19 240,00 eurot taotletav summa 3 000,00 eurot.
14. MTÜ Läbi Tähevärava MÕISATEEMALINE ETENDUSKUNSTIDE SUVEKOOL kogu eelarve 3 058,00 eurot taotletav summa 2 028,00 eurot.
15. Vana Vabriku Kinoteater (MTÜ Lina ja Lava Selts) koostöös teatriga Eeskätt teater (First Hand Theatre) Nukuteatri- ja draamakunsti ühisosa loomine laste-ja noorteteatris – interaktiivne töötuba kogu eelarve 4 480,00 eurot taotletav summa 3 000,00 eurot.
16. Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus Teater küla hoovis! kogu eelarve 1 972,00 eurot taotletav summa 1 572,00 eurot.

 

Otsustati:
Teha toetusprogrammi vahenditest eraldusi summas 10 000 eurot.

1. ILIEH MTÜ taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
2. Evestuudio MTÜ taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
3. Linnaaluste küla perenaiste selts taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
4. Häädemeeste Vallavalitsus, Tahkuranna Avatud Noortekeskus taotlust mitte toetada toetusprogrammist.
Hääletus: 5 poolt
5. Rakvere Vallavalitsus taotlust mitte toetada toetusprogrammist.
Hääletus: 5 poolt
6. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
7. Tallinna Nõmme huvikool taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
8. Holstre Kool taotlust mitte toetada toetusprogrammist.
Hääletus: 5 poolt
9. Mittetulundusühing Tähetund Üleriigilise 26. kooliteatrite suvekooli korraldamine 10.-15.juuli 2021. a. toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
10. Mittetulundusühing Tähetund Betti Alverile pühendatud 29. luulepäevad Tähetund toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
11. MTÜ JulgusElada toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
12. MTÜ TP Laulukool taotlust mitte toetada toetusprogrammist.
Hääletus: 5 poolt
13. MTÜ Eesti Noorte Muusikaliteater taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1 000,00 €.
Hääletus: 5 poolt
14. MTÜ Läbi Tähevärava toetada toetusprogrammist summaga 500,00 €.
Hääletus: 5 poolt
15. Vana Vabriku Kinoteater (MTÜ Lina ja Lava Selts) koostöös teatriga Eeskätt teater (First Hand Theatre) toetada toetusprogrammis summaga 500,00 €.
Hääletus: 5 poolt
16. Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus taotlust mitte toetada toetusprogrammist.
Hääletus: 5 poolt

 

/allkirjastatud digitaalselt/
Katariina Järve, Eesti Õpilasesinduse Liit

/allkirjastatud digitaalselt/
Andres Kask Eesti Huvikoolide Liit

/allkirjastatud digitaalselt/
Siiri Laid, Eesti Huvikoolide Liit

/allkirjastatud digitaalselt/
Karl Kirt, Haridus- ja Noorteamet

/allkirjastatud digitaalselt/
Priit Põldma, Eesti Harrastusteatrite Liit

 

 

Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutasid välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte.
Toetusprogrammi statuut on leitav siit: Toetusprogrammi 2020. aasta statuut
Tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Toetusprogrammi 2020 jaotuseks laekus Eesti Harrastusteatrite Liidule kokku 13 taotlust. Taotluste eelarvete kogusumma oli 83 856,16 eurot. Toetusprogrammi vahenditest taotleti kogusummas 27 017,60 eurot.

Taotlusi menetles ja otsuseid tegi komisjon koosseisus:
Siiri Laid, Eesti Huvikoolide Liit
Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liit
Priit Põldma, Eesti Harrastusteatrite Liit
Katariina Järve, Eesti Õpilasesinduse Liit
Karl Kirt, Haridus- ja Noorteamet

 

1. MTÜ ALLE-SAIJA TEATRITALU. Teatrialased töötoad Põlvamaa lastele ja noortele. Kogu eelarve 4 288,56 €, taotletav summa 3000,00 €.

2. ILIEH MTÜ (Etenduskunstide koolituskeskus). Kooliteatrite juhendajate kompetentsi tõstmine. Kogu eelarve 2592,00 €, taotletav summa 1800,00 €.

3. Narva Laste Loomemaja. Avatud regionaalse noorte teatriminiatuuride festivali „Jeralaška“ korraldamine. Kogu eelarve 3144,00 €, taotletav summa 1100,00 €.

4. MTÜ Just Tants. Future koostöine lavastusprojekt. Kogu eelarve 14 737,60 €, taotletav summa 2407,60 €.

5. Jüri Gümnaasium. KOOLITEATRI LAAGER. Kogu eelarve 960,00 €, taotletav summa 800,00 €.

6. MTÜ Kunda Kultuuriselts. Aino Paju nimelise Lääne-Virumaa kooliteatrite algastme festivali korraldamine. Kogu eelarve 2350,00 €, taotletav summa 740,00 €.

7. Lihula Muusika- ja Kunstikool. Üks kuu atmosfääri ja maailmade loomise kunsti e stsenograafide kool Nele Sooväljaga. Kogu eelarve 1643,00 €, taotletav summa 1150,00 €.

8. Tallinna Nõmme huvikool. Marionettnukkude- ja varjuteatrikunsti õpitoad erivajadusega õpilastele. Kogu eelarve 3760,00 €, taotletav summa 2960,00 €.

9. MTÜ Viljandi Seasaare teater. Viljandi legendid. Kogu eelarve 6400,00 €, taotletav summa 3000,00 €.

10. Tallinna Huvikeskus Kullo. ISE OLLA ON VÕIMAS: Hääle-, kõnetehnika ja kehateadlikkuse koolitus noortele. Kogu eelarve 1980,00 €, taotletav summa 1400,00 €.

11. Mittetulundusühing Tähetund. Betti Alverile pühendatud 15.luulepäevad Tuulelapsed. Kogu eelarve 15 415,00 €, taotletav summa 2500,00 €.

12. Mittetulundusühing Tähetund. Betti Alverile pühendatud 28. luulepäevad Tähetund. Kogu eelarve 17 986,00 €, taotletav summa 3000,00 €.

13. EVESTUUDIO MTÜ. NOORTE NOTAFE loomelaager. Kogu eelarve 8600,00 €, taotletav summa 3000,00 €.

 

Otsustati teha toetusprogrammi vahenditest eraldusi summas 10 000 eurot:

1. MTÜ ALLE-SAIJA TEATRITALU – taotlust mitte toetada toetusprogrammist.

2. ILIEH MTÜ (Etenduskunstide koolituskeskus) – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1250,00 €.

3. Narva Laste Loomemaja – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1100,00 €.

4. MTÜ Just Tants – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 640,00 €.

5. Jüri Gümnaasium – taotlust mitte toetada toetusprogammist.

6. MTÜ Kunda Kultuuriselts – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 500,00 €.

7. Lihula Muusika- ja Kunstikool – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 500,00 €.

8. Tallinna Nõmme huvikool – taotlust toetada toetusprogrammist 500,00 €.

9. MTÜ Viljandi Seasaare teater – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 750,00 €.

10. Tallinna Huvikeskus Kullo – taotlust mitte toetada toetusprogrammist.

11. Mittetulundusühing Tähetund. Betti Alverile pühendatud 15. luulepäevad Tuulelapsed – toetada toetusprogrammist summaga 600,00 €.

12. Mittetulundusühing Tähetund. Betti Alverile pühendatud 28. luulepäevad Tähetund – toetada toetusprogrammist summaga 2800,00 €.

13. EVESTUUDIO MTÜ – taotlust toetada toetusprogrammist summaga 1360,00 €. 

Lisaks toetatud projektidele sai Toetusprogrammist 2020 Eesti Harrastusteatrite Liit 3000 € kooliteatrite riigifestivalide korraldamiseks.

 

Kokkuvõtte on kirjutanud Kristiina Oomer (EHLi tegevjuht).

 

 

Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutasid välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte.
Toetusprogrammi statuut on leitav siit: Toetusprogrammi 2019. aasta statuut
Tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Taotlusi menetles ja otsuseid tegi komisjon koosseisus:
Siiri Laid, Eesti Huvikoolide Liit
Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liit
Priit Põldma, Eesti Harrastusteatrite Liit
Katariina Järve, Eesti Õpilasesinduse Liit
Marden Muuk, Eesti Noorsootöö Keskus

 

Toetusprogramm sai 9 taotlust:

 1. Tartu Ülikool
  Rakendusteatri konverentsi „DRAAMA ÜHENDAB INIMESI – etenduskunstid ja elukestev õpe“ korraldamine
 2. Sihtasutus Viimsi Kooli Fond
  XII üleriigilise noorema astme kooliteatrite festivali “Väike Lava 2019” korraldamine
 3. Põltsamaa Kultuurikeskus
  „Mängime E. Bornhöhe loomingut ehk Põltsamaa lood V“ lavale toomine
 4. Mittetulundusühing Tähetund
  Betti Alverile pühendatud 27. luulepäevade “Tähetund” korraldamine
 5. MTÜ Rõõmu Tehas
  Õpilasteatrite SUVESESSIOONi korraldamine
 6. Tartu Kroonuaia Kool
  XVII üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind“ korraldamine
 7. MTÜ Loomeviis Noortheatron
  teatrisuuna arendamine MTÜs Loomeviis
 8. Narva Laste Loomemaja
  Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali „Jeralaška“ korraldamine
 9. Võru Vallavalitsus
  Teatrikunsti mitu tahku – teatrilaagri korraldamine

 

Taotleja Kogu eelarve Toetuse taotlus Toetusprogramm toetas
Tartu Ülikool 15 209,40 4676,00 700,00
Sihtasutus Viimsi Kooli Fond 13067,00 2000,00 2000,00
Põltsamaa Kultuurikeskus 8229,00 500,00 Ei toetatud
Mittetulundusühing Tähetund 17,823,00 3,340,00 3000,00
MTÜ Rõõmu Tehas 2650,00 1040,00 600,00
Tartu Kroonuaia Kool 3615,00 920,00 920,00
MTÜ Loomeviis Noortheatron 20 500,00 3000,00 Ei toetatud
Narva Laste Loomemaja 5025,00 2320,00 1800,00
Võru Vallavalitsus 4590,00 3000,00 980,00
KOKKU: 90 727,88 20 796,00 10 000,00

 

Lisaks toetatud projektidele sai Toetusprogrammist 2019 Eesti Harrastusteatrite Liit 3000 € kooliteatrite riigifestivalide korraldamiseks.

Kokkuvõtte on kirjutanud Kristiina Oomer (EHLi tegevjuht).