Skip to content Skip to footer

Arengukavad

Eesti Harrastusteatrite Liit on kultuurilis-hariduslik mittetulundusühing ja keskselts, mis koordineerib ja arendab rahvakultuuri valdkonna – harrastusteatrid/kooliteatrid – tegevust Eestis. Oma tegevussuundade paika panemiseks koostatakse iga 5 aasta järel arengukava. Arengukavade koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam organisatsiooni ülesannetest ja arengusuundadest, et tagada mõtestatud ja sihipärase tegevusega Eesti Harrastusteatrite Liidu stabiilne areng.