Skip to content Skip to footer

2016

 
EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU TEGEVUSKAVA 2016  
Peaülesanded:

 • XIV Harrastusteatrite riigifestivali korraldmine 22.-24. jaanuar 2016 Paides.
  • EHLi teenetemärkide pidulik üleandmine riigifestivalil Paides 22. jaanuaril 2016
 • Eesti kooliteatrite festivali „Kooliteater 2016“ 35. festivali korraldamine.
 • Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine 26. märtsil 2016 Albus. Balti riikide ja Põhjamaade harrastusteatrite pöördumine maailma harrastusteatrite poole.

 

1. EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU BÜROO TEGEMISED

Festivalide korraldamine, rahataotlused.
Statistika – liikmesteatrite tegemiste kohta oleme Teatri Agentuuriga koostanud küsimustiku, mille põhjal saame koostada 2015. a. ülevaate Teatri Agentuurile.
Pressiteated – suuremate sündmuste info pressile, jooksvalt info edastamine rahvakultuuri spetsialistidele ja maakonna kontaktidele.
Koduleht – EHLi kodulehe arendaja Doris Hallmägi. Kodulehel on mängukava ja koduleht täieneb ka statistika ülevaadetega.
Suvekool – suvekool kolib Lääne-Virumaalt Lõuna-Eestisse. Teema: teatrikunsti ABC.
Suveprojektid – kirjanduslik teatriprojekt otsib oma autorit. Eelseminaridega oleme planeerinud alustada märtsis.
Mentorkoolitus jätkub – teemad täpsustuvad üldkogus.
Rahvusvaheline teatripäev – harrastusteatrid ei ole aastaid seda päeva teadlikult tähistanud. Harrastusteatritel oli veel 90ndate aastate lõpuni traditsioon kohtuda 27. märtsil Haapsalus teatriballil, rahvusvahelise teatripäeva tähistamise puhul. Haapsalu harrastusteater Randlane oli siis tugev repertuaariteater, Eesti Harrastusteatrite Liidu liige ja väga aktiivne. Muutused ühiskonnas on muutnud harrastusteatri toimumist üle Eesti. Tänu inimeste liikumisele ühest paigast teise on mõned harrastusteatrid lõpetanud tegevuse või tegutsevad tagasihoidlikumalt aga kokkusaamise vajadus mitte ainult festivalil, kus ollakse konkureerimas, on tugev. Järvamaa harrastusteater Alburahva Teater on 2016. a. teatripäeva korraldaja. Alburahva Teater ühendab endas motiveeritud teatriinimesi, kes ei taha ainult etenduste abil meie teatri maailma rikastada vaid on valmis korraldama sündmust, mis tooks harrastajad kokku. Ideest on tänaseks kasvanud sisukas teatripäev, mille eesmärk on tuua harrastusteatreid inimesele lähemale. Sündmuse raames toimub teatrilaat, kus saabunud teatrid tutvustavad oma teatri järgmise aasta repertuaari. Tahame sündmusele kutsuda Kesk-Eestis asuvate rahvamajade juhatajaid ja kultuuritöö spetsialiste, et pakkuda neile lihtsat võimalust saada hea ülevaade, mida pakub harrastusteater ja millised on nende võimalused esineda erinevates paikades. Loomulikult on sündmus pidu, mis toob kokku Järvamaa ja Eesti harrastusteatrid, et rääkida teatrijuttu ja vahetada kogemusi. Harrastusteatri koht Eesti teatrimaastikul on tugev. Harrastusteater paistab silma hea repertuaarivalikuga ja tugevate näitlejatööde poolest. Soovitame harrastusteatrite lavastusi alati kutsuda rahvamajadesse esinema, et rikastada paikkondlikku kultuurielu.
Välissuhted – NEATA koosolekud, EFAT alustab uut projekti aastal 2016 (järgmine koosolek toimub jaanuaris Kreekas), EDEREDi teatrikohtumine toimub suvel, seekord korraldavad teatrikohtumist koos Saksamaa ja Poola. Eesti on valitud osalema kohtumisel. NEATA FESTIVAL 7.-8. oktoober 2016 Fääri Saartel, teema lühivormid. Eestist on oodatud max 3 lavastust. Näidend peab olema 2015-2016 kirjutatud ja lavastus tohib olla 15 minutit pikk. Fääri Saartel ja Islandil on olnud koostöö taolise festivali korraldamisel. Seekord ühinevad ka teised Põhjamaad ja Balti riigid.
EHLi üldkogu korraldamine 13. veebruaril 2016 Tallinnas.
Liikmelisus: IATA/AITA; Eesti Vabaharidusliit; EMSL.
Uute partnerite leidmine:

 • Kooliteatrite kirjandusliku projekti korraldaja otsimine.
 • Kokkulepped kooliteatrite riigifestivalide korraldajatega:
  • Jõõpres – Jõõpre Põhikool
  • Rakveres – Rakvere Linnanoorte Näitetrupp
  • Valgas – Valga Põhikool.
 • „Kooliteater 2017“ riigifestivalide korraldajate leidmine.

Koostöö jätkub: Koostöö maakondadega maakondlike teatripäevade korraldamisel. EHLi esindaja viibib kõikide maakondade teatripäevadel.
Balti riikide ja Põhjamaade harrastusteatrite koostöö jätkub. Alates 1998. a. kuuluvad Läti, Leedu ja Eesti Harrastusteatrite Liidud Põhja-Euroopa Amatöörteatrite Allianssi (North European Amateur Theatre Alliance – NEATA), mis on Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu (IATA/AITA) regionaalne alaliit. Alaliidu eesmärk on luua sidemeid ja arendada koostööprojekte regiooni liikmete vahel. Balti riigid valmistuvad 2017. a. toimuvaks festivaliks BaltiRamp Lätis. Järgmise korra festivali lavastused valmivad kolme riigi koostöös. Ettepanek on vahetada lavastajaid. Eestisse saabub 2016 lõpus ja 2017 alguses Lätist ja Leedust üks lavastaja, kes hakkavad Eestis lavastama. Vahepealsel ajal töötab trupiga teatri oma lavastaja.
NEATA festival toimub sügisel Fääri saartel. Põhjamaad ja Balti riigid saavad kokku omaloomingu ja lühivormidega.
Andmebaas ja statistika: Kultuuriministeeriumi poolt väljatöötatud rahvakultuuri andmebaasi uuendamine ja toetuse leidmine. Eesti Teatri Agentuuri poolt väljaantava Eesti Teatristatistika 2015. a. oma valdkonna kokkuvõtete tegemine.

 

2. SUUREMAD ÜRITUSED

Kooliteater:

 • “Tuulelapsed” 22.-23. jaanuar, Jõgeva
 • Teenifest 29.-31. jaanuar, Laulasmaa
 • Õpilasetlejate riigikonkurss 13. veebruar, Koeru.
 • „Saaremaa Miniteatripäevad“ 19.-21. märts, Kuressaare, Saaremaa.
 • “Kooliteater 2016”
  • Gümnaasiumiklasside (10.-12. kl.) teatritruppide festival – 8.-10. aprill Rakveres, Lääne-Virumaal
  • Põhikooli klasside (5.-9. kl.) teatritruppide festival – 22.-23. aprillil Jõõpres, Pärnumaal.
  • Algklasside (1.-4. kl.) teatritruppide festival – 29.-30. aprillil Valgas.
 • “Savilind” teatrifestival puuetega lastele mai, Tartu.
 • Kooliteatrite kirjanduslik projekt 25.-28. juuni 2016.
 • Betti Alverile pühendatud luulepäevad “Tähetund” november, Jõgeva.

 

Täiskasvanud:

 • XIV Tudengite Teatripäevad 12.-14. veebruar, Viljandi.
 • Eesti harrastusteatrid tähistavad rahvusvahelist teatripäeva 26. märts Albu, Järvamaa.
 • „Teater Kohvris“ rahvusvaheline nukuteatrite festival mai, Viljandi.
 • Külateatrite festival 5.-7. august Vana-Vigala, Raplamaa.

 

Välismaa:

 • EDERED Laste Teatrikohtumine 31. juuli – 14. august 2016 Grufino Poola ja Joachimstal Saksamaa.
 • NEATA FESTIVAL 7.-8. oktoober 2016, Fääri saared.

 

3. KOOLITUS

Täiskasvanud:

 • Koostöös Tallinna Rahvaülikooli teatrikeskusega: kevad 2016, Hääl ja sõna – juhendaja Virko Annus
 • Sissejuhatus lühiproosa kirjutamisse – juhendaja Piret Jaaks
 • Harrastusteatrite suvekool – teatrikunsti ABC
 • Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt, eelseminarid õpetajatele.


Õpilased:

 • Ranna suvekool (2 vahetust)
 • Tarsi suvekool (2 vahetust)
 • Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt suvi 2016

 

4. MAAKONDLIKUD EELVOORUD 2016:

Eelvoorud (kooliteatrid ja täiskasvanute trupid) 15 maakonnas + Tallinn ja Tartu. Toimumise aeg jaanuar – oktoober 2016.

 

Tegevuskava 2016 on esitatud kinnitamiseks EHLi juhatusele.