Skip to content Skip to footer

Tutvustus

Eesti Harrastusteatrite Liit asutati 23. septembril 1989. aastal. Eesti Harrastusteatrite Liidu lõid Otepää Teater, Saaremaa Rahvateater, Salme Teater, Vilde Teater, teater „Teine Taevas“ Sillamäelt, Viljandi Nukuteater, teater Randlane Haapsalust, Võru Harrastusteater, Pinna nimeline Rahvateater, Nukurahvateater Marionett, Tallinna Toomklubi Amatöörteater ja Tallinna Laevastiku Ohvitseride Maja rahvateater. Aastatega on Liidu tegevus laienenud ja täna ei tegele Liit mitte ainult oma liikmeskonnaga vaid koordineerib ja organiseerib teatri harrastuslikku liikumist nii täiskasvanute kui ka laste ja noorte osas üle Eesti.

Liidu põhieesmärgiks on rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine teatriharrastusliku tegevuse kaudu.

Eesti Harrastusteatrite Liit:
– korraldab koolitusi;
– kogub ja kirjastab õppematerjale ja muid teatriharrastusliku liikumise edendamiseks vajalikke trükiseid ja teabematerjale;
– aitab asutada uusi harrastusteatreid;
– kogub ja levitab teatriharrastuslikku tegevust puudutavat teavet;
– korraldab koosolekuid, seminare, teatrifestivale, konverentse, laagreid, konkursse, ülevaatusi, foorumeid, loominguõhtuid ja muid sündmusi;
– töötab välja kultuuri- ja haridusalaseid projekte ning koordineerib nende elluviimist;
– osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii kodu- kui välismaal;
– suhtleb harrastusteatreid ühendavate organisatsioonide ja teiste loominguliste ühendustega nii kodu- kui välismaal;
– korraldab harrastusteatrite tegevuse ajaloo uurimist ja arhiivi;
– algatab või toetab aunimetuste, riiklike autasude, loominguliste preemiate ja stipendiumide määramist harrastusteatrite valdkonna tegijatele;
– tellib lavateoseid ja teatrialaseid kirjutisi;
– võimalusel toetab liitu mittekuuluvate asutuste ja organisatsioonide teatriharrastuslikku tegevust.

Eesti Harrastusteatrite Liidu (EHL) missiooniks on vaimseid väärtusi hindava kasutada oskava inimese kujunemisele kaasa aitamine etenduskunstide kaudu ning tema loomingulise ja tegusa elamiseviisi toetamine. Liidul on 2020. aasta seisuga 68 liiget, koos kooliteatritega tegutseb valdkonnas teatritruppe kuni 500.

Eesti Harrastusteatrite Liidu üldkogu valis 2023. aastal uue juhatuse aastateks 2023-2026. Juhatusse kuuluvad Tiina Tegelmann (Jõgevamaa), Maire Sillavee (Saaremaa), Argo Juske (Pärnumaa), Ivo Leek (Lääne-Virumaa), Kristjan Arunurm (Tallinn).

Alates 2018. a. on harrastusteatrite tegevust toetanud järgmised maakondlikud kuraatorid: Helje Põvvat (Põlvamaa), Siiri Põldsaar (Valgamaa), Tiina Tegelmann (Jõgevamaa), Argo Juske (Pärnumaa), Ivo Leek (Lääne-Virumaa), Anne Uttendorf (Ida-Virumaa), Merike Kahu (Harjumaa), Astra Põlma (Raplamaa), Maire Sillavee (Saaremaa, Hiiumaa) ja Reet Raudsepp (Viljandimaa). Harrastusteatrite maakonna kuraator aitab ja toetab Eesti Harrastusteatrite Liidu ja teatri valdkonna info edastamist oma maakonnas.