Skip to content Skip to footer

AITA/IATA

Ülemaailmne Harrastusteatrite Liit ehk AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur / International Amateur Theatre Association) loodi 1952. aastal. Organisatsiooni kuuluvad rahvuslikud keskused ja harrastusteatrid viielt kontinendilt. AITA/IATA on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on edendada rahvusvahelist teatrialast koostööd. 
AITA/IATA on UNESCO ja mitmete rahvusvaheliste teatriorganisatsioonide koostööpartner.

Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu liikmed on:

  • Rahvuslikud keskused, kes esindavad riigi harrastusteatreid
  • Rahvusliku keskusega koostööd tegevad teatritrupid
  • Toetajaliikmed – institutsioonid, festivalid, teatritrupid ja üksikisikud.

 

AITA/IATA ühendab harrastusteatreid, kogukonnateatreid ja teatriorganisatsioone, kes töötavad aktiivselt harrastusteatrite ja loovisikute, kellele meeldib vabal ajal teatriga tegeleda, heaks kogu maailmas. Inimesed ja organisatsioonid, keda AITA/IATA ühendab, töötavad laste, noorte ja täiskasvanute heaks.

AITA/IATA seisab inimeste kunsti-, kultuuri- ja haridusalaste õiguste eest kogu maailmas ning toetab kõiki, olenemata rahvusest, keelest, kultuurilisest identiteedist, võimekusest, soost, seksuaalsest sättumusest, etnilisest taustast või usutunnistusest.  
AITA IATA toob kokku inimesi, kes pakuvad võimalusi teatrikohtumisteks, et jagada valdkonna teadmisi ja praktikaid. Kokkusaamised (festivalid, koolitused, seminarid) loovad uusi võimalusi, et tugevdada ülemaailmset harrastusteatri tegevust.
AITA/IATA tugineb oma rahvuslike keskuste liikmete ja kaastöötajate panusele, nende korraldatavatele sündmustele ja pakub oma võrgustiku tuge igal võimalikul viisil, et kõik algatused kogu maailmas nähtavaks teha.
AITA/IATA eesmärk on avatus ja kaasatus.
 
Eesti esindaja AITA/IATAs on alates 1991. aastast Eesti Harrastusteatrite Liit.
 
Ametlik koduleht: https://www.aitaiata.net