Skip to content Skip to footer

2017

 
EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU TEGEVUSKAVA 2017
 Peaülesanded:

 • Balti riikide harrastusteatrite festivali BaltiRamp korraldamine Jurmalas, Lätis septembris 2017.
 • 14. oktoobril 2017 lühilavastuste festivali korraldamine Elvas
 • Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine 25.-26. märtsil 2017 Põltsamaal. Balti riikide ja Põhjamaade harrastusteatrite pöördumine maailma harrastusteatrite poole.

 

1. EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU BÜROO TEGEMISED:

Festivalide korraldamine, büroo töö reorganiseerimine, rahataotlused.
Statistika – liikmesteatrite statistika. Kooliteatrite kaardistamine 2016/2017 õppeaastal.
Pressiteated – suuremate sündmuste info pressile, jooksvalt info edastamine rahvakultuuri spetsialistidele ja maakonna kontaktidele.
Koduleht – EHLi kodulehe arendaja Doris Hallmägi. Kodulehel on mängukava ja koduleht täieneb ka statistika ülevaadetega.
Suvekool – 7.-9.2017 Vana-Vigalas, Raplamaal. Teema: dramaturgia loomine ja lühivormide lavastamine.
Suveprojektid – kirjanduslik teatriprojekt otsib oma autorit. Eelseminaridega oleme planeerinud alustada märtsis.
Mentorkoolitus jätkub – teemad täpsustuvad üldkogus.
Rahvusvaheline teatripäev – Jõgevamaa harrastusteater, Põltsamaa Kultuurikeskuse täiskasvanute näitering „Kuukatsujad“ on 2017. a. teatripäeva korraldaja. „Kuukatsujad“ ühendab endas motiveeritud teatriinimesi, kes ei taha ainult etenduste abil meie teatri maailma rikastada, vaid on valmis korraldama sündmust, mis tooks harrastajad kokku. Sündmuse raames toimub teatrilaat, kus saabunud teatrid tutvustavad oma teatri järgmise aasta repertuaari. Tahame sündmusele kutsuda Kesk-Eestis asuvate rahvamajade juhatajaid ja kultuuritöö spetsialiste, et pakkuda neile lihtsat võimalust saada hea ülevaade, mida pakub harrastusteater ja millised on nende võimalused esineda erinevates paikades. Loomulikult on sündmus pidu, mis toob kokku Jõgevamaa ja Eesti harrastusteatrid, et rääkida teatrijuttu ja vahetada kogemusi. Harrastusteatri koht Eesti teatrimaastikul on tugev. Harrastusteater paistab silma hea repertuaarivalikuga ja tugevate näitlejatööde poolest.
Välissuhted – NEATA koosolekud, EFAT alustab ettevalmistusi Euroopa harrastusteatrite festivali korraldamiseks aastal 2020. EDEREDi teatrikohtumine toimub suvel, seekord korraldatakse teatrikohtumist koostöös DATSiga (Taani Harrastusteatrite Liit). NEATA FESTIVAL toimub 2018. aastal Leedus. Augustis 2017 toimub IATA/AITA kongress Monacos. Kongressi raames hääletatakse uuenduste poolt, mis muudavad liikmesriikide kohustusi. Kaovad ära nii riikide harrastusteatrite keskused kui ka regionaalsed liidud.
EHLi üldkogu korraldamine 12. veebruaril 2017 Tallinnas.
Liikmelisus: IATA/AITA; Eesti Vabaharidusliit; EMSL.
Uute partnerite leidmine:

 • Kooliteatrite kirjandusliku projekti korraldaja otsimine.
 • Kokkulepped kooliteatrite riigifestivalide korraldajatega:
  • Jõhvi – Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
  • Tallinn – erinevad Tallinnas tegutsevad kooliteatrid
  • Kolga – Kolga Kool
 • „Kooliteater 2018“ riigifestivalide korraldajate leidmine.

Koostöö jätkub: Koostöö maakondadega maakondlike teatripäevade korraldamisel. EHLi esindaja viibib kõikide maakondade teatripäevadel.
Balti riikide ja Põhjamaade harrastusteatrite koostöö jätkub. Alates 1998. a. kuuluvad Läti, Leedu ja Eesti Harrastusteatrite Liidud Põhja-Euroopa Amatöörteatrite Allianssi (North European Amateur Theatre Alliance – NEATA), mis on Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu (IATA/AITA) regionaalne alaliit. Alaliidu eesmärk on luua sidemeid ja arendada koostööprojekte regiooni liikmete vahel. Balti riigid valmistuvad 2017. a. toimuvaks festivaliks BaltiRamp Lätis. Järgmise korra festivali lavastused valmivad kolme riigi koostöös. Ettepanek on vahetada lavastajaid. Eestisse saabub 2016 a. lõpus ja 2017 a. alguses Lätist ja Leedust üks lavastaja, kes hakkab Eestis lavastama. Vahepealsel ajal töötab trupiga teatri oma lavastaja.
Andmebaas ja statistika: Eesti Teatri Agentuuri poolt väljaantava Eesti Teatristatistika 2016 .a. oma valdkonna kokkuvõtete tegemine.

 

2. SUUREMAD ÜRITUSED

Kooliteater:

 • “Tuulelapsed” 13.-14. jaanuar, Jõgeva
 • Teenifest 3.-5. veebruar, Laulasmaa
 • Õpilasetlejate riigikonkurss 10.-11. veebruar, Kuressaare.
 • „Saaremaa Miniteatripäevad“ 18.-20. märts, Kuressaare, Saaremaa.
 • “Kooliteater 2016”
  • Gümnaasiumiklasside (10.-12. kl.) teatritruppide festival – 7.-9. aprill Tallinnas.
  • Põhikooli klasside (5.-9. kl.) teatritruppide festival – 21.-22. aprillil Jõhvis, Ida-Virumaal.
  • Algklasside (1.-4. kl.) teatritruppide festival – 5.-6. mail Kolgas, Harjumaal.
 • “Savilind” teatrifestival puuetega lastele 11. mai, Tartu.
 • Kooliteatrite kirjanduslik projekt 4.-8. juuli 2017.
 • Betti Alverile pühendatud luulepäevad “Tähetund” november, Jõgeva.

 

Täiskasvanud:

 • XV Tudengite Teatripäevad 17.-19. veebruar, Viljandi.
 • Eesti harrastusteatrid tähistavad rahvusvahelist teatripäeva 25.-26. märtsil Põltsamaal, Jõgevamaal.
 • „Teater Kohvris“ rahvusvaheline nukuteatrite festival mai, Viljandi.
 • Külateatrite festival 11.-13. august Tori, Pärnumaa.

 

Välismaa:

 • EDERED Laste Teatrikohtumine juuli, 2017 Taani.
 • BALTIRAMP september, 2017 Jurmalas, Lätis.

 

3. KOOLITUS

Täiskasvanud:

 • Koostöös Tallinna Rahvaülikooli teatrikeskusega – 8. aprill 2017 Alexandri tehnika koolitus
 • Harrastusteatrite suvekool – dramaturgia loomine ja lühilavastuste lavastamine
 • Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt, eelseminarid õpetajatele.

 

Õpilased:

 • Ranna suvekool (2 vahetust)
 • Tarsi suvekool (2 vahetust)
 • Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt suvi 2017

 

4. MAAKONDLIKUD EELVOORUD 2017:

Eelvoorud (kooliteatrid ja täiskasvanute trupid) 15 maakonnas + Tallinn ja Tartu. Toimumise aeg jaanuar – oktoober 2017.

 

Tegevuskava 2017 on esitatud kinnitamiseks EHLi juhatusele.